top of page

Online Basis GGZ

Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal

Binnen de basis GGZ ben ik werkzaam als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog. Mijn zorg valt niet onder specialistische GGZ (SGGZ). Ik bied kortdurende behandeling voor vrouwen vanaf 18 jaar met lichte tot middelzware klachten. In de therapie werk ik veel met cognitieve gedragstherapie, acceptance & commitment therapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Alle behandelingen verlopen via beeldbellen (online). 

 

Ik bied hulp bij:

  •  Zelfbeeldproblemen

  • Identiteitsproblemen en dertigersdilemma/quarter life crisis

  • Overspannenheid en stress

  • (Faal)angstklachten en trauma

  • Somberheid en depressieve klachten

  • Klachten gerelateerd aan discriminatie, racisme en uitsluiting

  • Klachten die samenhangen met de culturele/religieuze achtergrond of migratieachtergrond

Werkwijze

Kennismaking en intake
Er vindt eerst een gratis telefonische kennismaking plaats, deze vrijblijvende kennismaking is bedoeld om een globaal beeld van je klachten te krijgen en om te onderzoeken of wij een juiste match zijn, of dat een andere psycholoog beter aansluit bij je behoeften. De kennismaking duurt ongeveer 20 minuten. Als je besluit om te starten met een behandeltraject, dan volgt een intakegesprek. In dit gesprek ga ik dieper in op je klachten en achtergrond om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en je hulpvraag. Er wordt een diagnose gesteld. Samen maken we een behandelplan met concrete, haalbare doelen en maak ik een  een inschatting van het aantal behandelsessies.

Hoe snel kun je terecht?

Wachttijd tot aan kennismaking: 1 week

Wachttijd tot aan intake: 2-3 weken

Wachttijd tot aan behandeling: na de intake kan de behandeling doorgaans binnen 1-2 weken starten
Laatst geüpdatet: 15-05-2023

Behandeling
Na de intake wordt gestart met de behandeling. De duur van de behandeling varieert van vijf tot twaalf gesprekken. De intake duurt ongeveer 60-90 minuten, vervolgsessies ongeveer 45-60 minuten. Meestal vinden gesprekken eens per twee weken plaats. EMDR sessies zijn vaak wekelijks en duren meestal tussen de 75-90 minuten. De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig met korte vragenlijsten. Soms kan het handig of nodig zijn om contact te hebben met de verwijzer, dit gebeurt alleen met jouw toestemming. In de laatste sessie evalueren we je doelen en maken we een preventieplan, zodat het ook na de behandeling goed met je blijft gaan.

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT  is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen.

Acceptance & Commitment Therapie (ACT)

ACT is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan wel van een ‘trauma’. Sommige gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden ( flashbacks  en herbelevingen) en nachtmerries. Door EMDR zullen langzamerhand de herinneringen aan kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. EMDR kan ook voor andere klachten ingezet worden, zoals een lage zelfwaardering en faalangst.

 

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. 

bottom of page